Kontakt

Projekt „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej” realizowany jest w partnerstwie.

Lider projektu:
Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus"  Gostynin Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 36, 09-500 Gostynin

Partner projektu:
MALINOWSKI & PARTNERS (właściciel marki P&M GROUP)
ul. Staszica 42, 05-220 Zielonka

Kierownik projektu – Bogdan Malinowski T. (22) 253.32.74,  E. biuro@pmgroup.pl
Biuro projektu - T. (22) 253.32.74,  E. biuro@pmgroup.pl