Aktualności

Rozeznanie rynku. W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z realizacją projektu pt: „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej” realizowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z Malinowski & Partners Bogdan Malinowski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER); Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2.Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia  ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr POWR.05.02.00-00-0009/17 składamy zapytanie o cenę na  przeprowadzenie wykładów dla pacjentów

Termin składania oferty cenowej: 11.10.2018 r.

Dokument do pobrania:

zapytanie o cene wykładowcy_v5.docx