Aktualności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - dokonujemy zmian stosownych zapisów "Dokumentów rekrutacyjnych" oraz „Dokumentów uczestnictwa w projekcie". Zmiany te mają na celu dostosowanie dokumentów do nowych uregulowań i wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.