Aktualności

Wejście w życie tzw. Omnibus regulation

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca 2018 r. (Rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC) uaktualniony został załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy pracownik oraz załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.